ẢNh đại diện

Diễn Đàn

Giới thiệu công cụ dự đoán rủi ro (QRP)
Giới thiệu công cụ dự đoán rủi ro (QRP)

Dự đoán rủi ro là một quá trình làm việc theo nhóm và là một công cụ, không phải là mục đích chính khi làm việc. Chi tiết

Tìm hiểu về Lock out Tag out (LOTO)
Tìm hiểu về Lock out Tag out (LOTO)

Lock out, Tag out (hay còn gọi ngắn gọn là LoTo) là 1 tiêu chuẩn về an toàn nhằm làm giảm tỷ lệ thương vong gây ra bởi những nguồn lực tiềm tàng, khi khởi động máy móc hoặc khi giải phóng các nguồn năng lượng dự trữ. Chi tiết