0906.743.019

An toàn cho công nhân chế biến ở nhà máy lạnh đông thực phẩm

Bảo vệ lao động và vệ sinh công nghiệp

Mỗi cơ sở chế biến đều có yêu cầu riêng đảm bảo vệ sinh công nghiệp cho từng sản phẩm cụ thể, ví du Bộ Thuỷ sản (cũ) có tiêu chuẩn ngành [3, 4]. Ở đây chỉ nêu một số yêu cầu chung để tham khảo. a) Không sử dụng thông gió tự nhiên bằng cửa sổ, cửa lớn cho các phòng chế biến đổ hạn chế sự thâm nhập vi khuẩn. Cần trang bị hệ thống điều hoà không khí cho phòng chế biến. b) Cần trang bị màn gió ở cửa ra vào để hạn chế thất thoát lạnh, kết hợp chắn bụi, ruồi, nhặng vào lẫn theo người. c) Công nhân chế biến lạnh phải được trang bị ủng cao su, găng tay cao su, tạp dề bằng vải nhựa để tránh ẩm ướt. Trước khi làm việc phải rửa tay bằng nưóc sát trùng và phải lội qua bể nước sát trùng để đi vào phòng chế biến.

Bảo hộ lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm

Đóng túi hoặc đóng kiện sản phẩm đã qua kết đông cần tiển hành ở nhiệt độ -10°c để tránh tan giá một phẩn. Nếu bị tan giá một phần, sau khi đưa vào bảo quản ở -18°c, vị trí tan giá tái kết đông chậm và kích thước tinh thể đá lớn cơ thể phá vỡ màng tế bào, làm giảm chất lượng sản phẩm. b) Cần giữ nhiệt độ ổn định trong các buồng bảo quản đồng. Nếu nhiệt độ dao động hơn 3°c và ngày dao động quá 3 lần thì có thể xảy ra tình trạng hoá tinh thể đá lớn, làm giảm chất lượng sản phẩm. c) Cần đảm bảo thời gian tan giá sản phẩm đúng quy định. Tạn giá nhanh, sản phẩm sẽ bị chảy mất nước cốt, biến màu sắc… làm giảm chất lượng sản phẩm. d) Cần trang bị đầy đủ ánh sáng tự nhiên hoãc nhân tạo để công nhân làm việc với chất lượng cao, đặc biệt ở các khâu lựa chọn, phân loại… tránh làm giảm chất lượng chung.

Sử dụng phòng đệm trong các kho lạnh

Cần bố trí phòng đệm có nhiệt độ trung gian, tránh gây sốc, tác động không tốt đến sức khỏe công nhân làm việc trong các kho lạnh. Ví dụ nhiệt độ kho lạnh —25°Cj ngoài tròi +30°Cf cần bố trí một phòng đệm (hoặc hành lang) nhiệt độ 10 -r 18°c. Trước khi vào kho lạnh, người công nhân cần dừng lại ở phòng đệm một lát cho quen dần trước khi vào kho lạnh để tránh cảm lạnh đột ngột, Khi từ trong kho lạnh ra ngoài cũng vậy, cần phải dừng lại ở phòng đệm một lát trước khi đi ra ngoài.

Bảo hộ lao động công nhân ở kho lạnh

Nữ công nhân đang có thai và đang có con nhỏ dưới 1 tuổi, không được làm việc trong kho lạnh (nhiệt độ thấp hem 20°C) và kho lạnh đông (nhiệt độ thấp hơn -18°C). b) Công nhân làm việc ờ kho lạnh nhất thiết phải mặc áo ấm. Những người làm việt suốt ca trong kho lạnh phải mặc quần áo khòng thấm khí (vải tráng nhựa). c) Công nhân làm việc ở kho lạnh có nhiệt độ âm và lạnh đông nên cứ sau 1 giờ làm việc lại được nghỉ 10 phút ở phòng có nhiét độ bình thường. Cấm làm việc 2 giờ liên tục rổi mới nghỉ. d)  Công nhân làm việc có tiếp xúc vói sản phẩm lạnh đône phải mang găng tay ấm. Cấm tiếp xúc với sản phẩm bằng tay trần. e) Tuyệt dối không được ăn các sản phẩm còn đang là trạng thái lạnh đông (rau, quả, bánh, hải sản…), tránh buốt răng và viêm họng. f) Cần phải có biện pháp tránh người bị nhốt trong kho lạnh.