0906.743.019

Tìm hiểu về Lock out Tag out (LOTO)

LOCK OUT, TAG OUT LÀ GÌ?

Lock out, Tag out (hay còn gọi ngắn gọn là LoTo) là 1 tiêu chuẩn về an toàn nhằm làm giảm tỷ lệ thương vong gây ra bởi những nguồn lực tiềm tàng, khi khởi động máy móc hoặc khi giải phóng các nguồn năng lượng dự trữ.

Lock-Out được hiểu là “Khóa hãm” là dùng khóa (Padlock) móc vào bộ phận Disconnect (ngắt mạch) để đảm bảo thiết bị đó luôn được duy trì ở vị trí ngắt mạch. Nhằm mục đích cô lập nguồn năng lượng cung cấp cho thiết bị và ngăn chặn người khác mở nguồn cung cấp năng lượng trở lại trong lúc chúng ta đang thao tác. Những nguồn năng lượng cần cô lập như: Điện, khí nén, hơi nước nóng, nước nóng, trọng lực, năng lượng tích trữ (lò xo nén).

 Mẫu Padlock có thể sử dụng để lock-out

 

Tag-out là nhãn thông tin dùng để gắn ngay lên bộ phận Disconnect hoặc trên thiết bị mà chúng ta đang khoá lại với mục đích thông báo lý do vì sao thiết bị này được khoá lại và ai đã khoá hãm. Điều quan trọng nhất là tag-out dùng để cảnh báo nguy hiểm cho những người khác biết rằng thiết bị này đang được làm bảo trì, sửa chữa…

Ví dụ một mẫu nhãn thông tin Tag-out

Khi nào cần thực hiện LoTo?

Khi chúng ta cần tiến hành các công việc trên máy móc thiết bị như: Vệ sinh máy móc, bảo trì, sửa chữa, thay thế part, nâng cấp thiết bị/ hệ thống, Change over, tháo sản phẩm, nguyên vật liệu bị kẹt trong máy móc.

Ai sẽ là người thực hiện?

Bắt buộc tất cả mọi người thao tác trên thiết bị phải thực hiện khóa hãm bằng padlock của mình.

Quy định của việc Lock out (khóa hãm)

Mỗi nhân viên cần có 2 ổ khóa và chìa riêng. Không được mượn khóa/ chìa của người khác hoặc cho người khác mượn khóa/ chìa khóa của mình.

Mỗi ổ khóa phải ghi Tên của người sở hữu ổ khóa đó.

Nút dừng khẩn cấp (E-Stop) & Cửa bảo vệ (interlock) không đựơc phép sử dụng như một thiết bị Lock out

Quy định Tag out

Sử dụng tag out khi cần duy trì lock out trong thời gian dài, ví dụ khi kéo dài từ ca sản xuất này sang ca khác.

Có thể dùng 1 Tag out kèm với multi padlock.

Trong trường hợp không thể đặt Lock Out (ví dụ không có chỗ để móc khóa), có thể treo phiếu Tag out ở chỗ ngắt mạch (Disconnect) để thay thế vai trò của Lock Out và bắt buộc bố trí người giám sát ở chỗ treo tag out để đảm bảo không có ai tự tiện nối mạch khi chưa được phép.

 Mẫu Multipadlock

Quy trình Lock out (khóa hãm)

  • Bước 1: Dừng máy
  • Bước 2: Xả các nguồn năng lượng tích trữ (khí nén, hơi nước nóng)
  • Bước 3: Kéo cần gạt Disconnect để ngắt mạch
  • Bước 4: Móc khóa hãm
  • Bước 5: Kiểm tra lại xem đã ngắt mạch thật chưa bằng cách nhấn nút khởi động.
  • Bước 6: Treo nhãn Tag Out lên trên ngay disconnect hay thiết bị cho người khác dễ nhìn thấy nhất ( nếu cần thiết )
  • Bước 7: Bắt đầu tiến hành công việc

CHÚ Ý :

Bước 5 rất quan trọng khi thiết bị nằm cách xa vị trí khóa máy (tủ CB cua thiết bị)

Nếu có nhiều người cùng làm việc trên thiết bị thì phải sử dụng multipadlock

Quy trình mở khóa

Chỉ người khóa hãm mới được quyền mở khóa sau khi đã xong công việc. Không nhờ người khác mở thay mình.

Nếu đã hết ca làm việc mà vẫn cần duy trì khóa hãm trên máy, thì người đặt khóa hãm ở ca trước chỉ được phép mở khóa của mình SAU KHI người làm ca sau đã đặt khóa hãm.

Nếu không có ca sau đến tiếp quản, mà vẫn cần duy trì khóa hãm, thì người phụ trách ca sẽ để nguyên khóa hãm của mình và treo thêm phiếu cảnh báo (Tag) vào chỗ móc khóa

Mở khóa trường hợp đặc biệt

Trước tiên, cần phải làm mọi cách để liên lạc với người đặt Lock Out và hỏi xem nếu tháo khóa thì có an toàn không.

Nếu không liên lạc được, một người có thẩm quyền (trưởng bộ phận) và Phụ trách an toàn nhà máy sẽ phải đánh giá tình hình để quyết định xem có tháo khóa được không.

Nếu người có thẩm quyền xác định là có thể tháo khóa, người đó sẽ ký Biên bản mở khóa cho phép tháo khóa

Sau đó phải thông báo ngay cho người đã đặt Lock Out biết trước khi người đó quay lại làm việc trên máy.