DI CHUYỂN NẠN NHÂN KHẨN CẤP

Mục tiêu: Thành thạo các kỹ thuật di chuyển nạn nhân trong trường hợp không loại bỏ được nguồn nguy hiểm cần di chuyển nạn nhân khẩn cấp ra khỏi hiện trường.

Trường hợp nạn nhân nằm ngửa:

1 – Phương pháp kéo 2 cổ tay:

 • Người sơ cấp cứu đứng phía đầu nạn nhân, hai chân dang rộng bằng vai.
 • Nắm hai cổ tay nạn nhân.
 • Nhấc nạn nhân theo phương thẳng đứng.
 • Kéo ra khỏi nơi nguy hiểm.
Phương pháp kéo 2 cổ tay

2 – Phương pháp xốc nách:

 • Người sơ cứu quỳ một bên, ngang vai nạn nhân.
 • Một chân chống vuông góc với vai nạn nhân, một chân quỳ dang rộng về phía đầu nạn nhân.
 • Một tay luồn qua cổ dọc theo cột sống để đỡ cổ và gáy nạn nhân, tay kia luồn sâu vào giữa hai xương bả vai.
 • Nâng nạn nhân lên, đưa chân chống vào sát lưng nạn nhân, sau đó thu nốt chân kia vào.
 • Để nạn nhân ngả vào người sơ cấp cứu, hai tay nạn nhân để trước ngực.
 • Luồn hai tay qua nách nạn nhân và nắm 2 cổ tay cùng bên với tay nạn nhân.
 • Nhấc nạn nhân theo phương thẳng đứng, kéo ra khỏi nơi nguy hiểm.
 • Khi kéo cần chú ý giữ đầu và cột sống nạn nhân luôn thẳng.
Phương pháp xốc nách

3 – Phương pháp kéo 2 cổ chân:

 • Đặt tay nạn nhân song song lên phía đầu
 • Người sơ cứu đứng ở phía chân nạn nhân, 2 chân mở rộng bằng vai.
 • Nắm 2 cổ chân nạn nhân, nâng lên và kéo ra khỏi nơi nguy hiểm.
 • Khi kéo cần chú ý giữ đầu và cột sống nạn nhân luôn thẳng
Phương pháp kéo 2 cổ chân

Trường hợp nạn nhân nằm sấp:

Phương pháp lật ngửa nạn nhân:

 • Người sơ cứu quỳ một bên nạn nhân.
 • Tay nạn nhân phía người sơ cứu đưa thẳng lên đầu, tay kia đặt vuông góc.
 • Người sơ cứu đặt bàn tay dọc theo cổ và gáy nạn nhân, tay kia để vào xương hông bên đối diện.
 • Lật ngửa nạn nhân về phía người sơ cứu.
 • Sau đó dùng một trong các phương pháp trên để đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Phương pháp lật ngửa nạn nhân

Các điểm cần ghi nhớ:

 • Chỉ di chuyển nạn nhân khi hiện trường nguyhiểm.
 • Luôn giữ thẳng đầu và cột sống nạn nhân trong khi di chuyển.